Organizacje walczące o ochronę środowiska naturalnego zwracają uwagę na liczne korzyści wynikające z uzyskiwania energii z wiatru, wody czy promieni słonecznych. Podkreślają, że taki sposób pozyskiwania energii elektrycznej wiąże się nie tylko ze stosunkowo niskimi kosztami, ale jest przede wszystkim w pełni bezpieczny dla ludzi. Jednocześnie nie dochodzi od procesów, które mogłyby w dłuższej perspektywie zaszkodzić środowisku naturalnemu, zmniejsza się ilość zanieczyszczeń w środowisku naturalnym. Tym samym im więcej będzie baterii słonecznych, elektrowni wiatrowych czy wodnych, tym zdrowsze będzie nasze środowisko. Organizacje ekologiczne Z drugiej strony stoi część naukowców, która uznaje racje organizacji ekologicznych. Zwracają jednak oni uwagę na fakt, że energia pozyskiwania z odnawialnych źródeł energii jest ograniczona, a tym samym nie można jej wytworzyć w takich ilościach, aby było można zabezpieczyć rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dla tych naukowców rozwiązaniem jest budowa energii atomowej, która pozwala na wytworzenie znacznie większych ilości energii elektrycznej. Podkreślają oni fakt, że jest to energia, której wytworzenie jest stosunkowo tanie, a zastosowanie najnowszych środków bezpieczeństwa pozwali na uniknięcie niebezpiecznych sytuacji. Niestety przeciwko takiemu rozwiązaniu są przeciwne społeczeństwa wielu krajów. Uważają, że energia atomowa jest bardzo niebezpieczna, prowadzi do skażenia środowiska naturalnego, a przede wszystkim ma bardzo negatywny wpływ na ludzkie życie. Energia elektryczna Naukowcy często uznają te racje. Zadają jednak pytanie, w jaki inny sposób, będzie można zapewnić w przyszłości nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do poszczególnych gospodarstw domowych, jeśli dotychczasowe możliwości często już teraz są niewystarczające. Porównując możliwości produkcyjne elektrowni atomowych, oraz elektrowni wiatrowych, wodnych czy słonecznych, nie można nie zauważyć, że elektrownie atomowe mają zdecydowanie większą moc. To one w przyszłości będą w stanie, jako jedyne zapewnić nieprzerwane dostawy energii elektrycznej. Tym samym wydaje się, że to właśnie atom ma przed sobą przyszłość, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej. Naukowcy rozumieją jednak bardzo dobrze, jak duże zagrożenie wiąże się z budową elektrowni atomowych. Tym samym prowadzą kolejne badania, które pozwolą nie tylko na odkrycie nowego sposobu na produkcję energii elektrycznej, ale zastanawiają się również nad tym, w jaki sposób mogą zwiększyć moce produkcyjne dotychczasowych elektrowni. Mają świadomość tego, że odnawialne źródła energii mogą się okazać rozwiązaniem przejściowym, podobnie jak elektrownie atomowe mogą nie przetrwać próby czasu.