Wędkarze wybierający się na połów często zabierają ze sobą wagę sprężynową. To niewielkie urządzenie pozwala im szybko ocenić wagę i wiek schwytanej ryby. Dzięki temu wiedzą, czy mogą dany okaz zatrzymać, czy wrzucić z powrotem do wody, aby mógł podrosnąć. Ta mała i podręczna waga to najczęstszy sposób zastosowania dla dynamometru. Dynamometry to inaczej siłomierze, czyli instrumenty służące do pomiaru siły działającej w danym układzie na ciała. Najprostszy siłomierz składa się z tulei i sprężyny wyposażonej w dwa zaczepy. Pomiary sił wykonuje się w różnych okolicznościach, głównie w warunkach przemysłowych i laboratoryjnych, a zatem wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dokładne określenie z jaką siłą następuje łamanie, rozciąganie, ściskanie, pchanie, rozrywanie lub zerwanie badanego materiału. Można przyjąć, że nie ma takiej dziedziny przemysłu, w którym nie dokonuje się tego typu pomiarów. Oprócz tego możemy spotkać się z tym w sporcie, w budownictwie, przemyśle motoryzacyjnym, meblowym, spożywczym, w medycynie itd. Nowoczesne siłomierze zamiast tradycyjnej sprężyny posiadają bardzo wrażliwe czujniki siły. W takich modelach wskazówka została zastąpiona wyświetlaczem elektronicznym. Siłomierze zbudowane na tej zasadzie potrafią dokonywać nawet kilka tysięcy pomiarów w ciągu jednej sekundy i umożliwiają przedstawienie otrzymanych wyników w formie cyfrowej oraz graficznej. To jednak nie koniec ich możliwości - rozwój technologii sprawił, że te niewielkie mierniki pozwalają na przesłanie danych bezpośrednio do komputera lub zapisanie na nośniku pamięci. Siłomierz, który posiada podziałkę w skali SI jest zwany niutometrem. Oznacza to, że aparat posiada wbudowany układ pomiarowy (elektroniczny) oraz zaczep zintegrowany z obudową. Urządzenie pozwala na prowadzenie pomiarów do 1000 N. powyżej tej liczby wymagany jest zewnętrzny czujnik siły. Zdecydowana większość dynamometrów potrafi podawać wyniki również w innych jednostkach, co znacznie ułatwia interpretację otrzymanych danych.