Nie sposób, więc nie zauważyć tego, w jak dużym stopniu poszczególne odkrycia naukowe, wpływają na nasz świat, a przede wszystkim na Internet. To dzięki kolejnym badaniom zakończonym sukcesem, dzięki odkryciu kolejnych właściwości poszczególnych metali, dzięki lepszemu poznaniu energii elektrycznej, możliwe stało się stworzenie pierwszego komputera. To również dzięki nauce, dzięki temu, że informatyka zaczęła się rozwijać możliwe stało się stworzenie wirtualnego świata, z którego dziś korzystają miliony osób na całym świecie. Nie sposób podważać te wzajemne relacje, nie sposób jest negować faktu, że dzięki informatyce, coraz nowocześniejszym komputerom, coraz szybszym możliwościom przesyłania danych na duże odległości naukowcy mogą konsultować wyniki prowadzonych przez siebie badań, mogą przekonać się czy inni naukowcy mają podobne zdanie na określony temat, mogą zasięgnąć opinii w bardzo ważnych dla siebie kwestiach. Co by było gdyby ... Spróbujmy sobie wyobrazić, że nie nastąpił rozwój matematyki, fizyki oraz chemii. Spróbujmy sobie wyobrazić, że nie powstał pierwszy komputer, ponieważ nie poznano dokładnie możliwości prądu, nie zbadano bardzo dobrze właściwości kwarcu oraz innych materiałów, które dziś są wykorzystywane do budowy komputerów. Jak wtedy wyglądałby nasz świat? Czy nasza wiedza pomimo braku Internetu, oraz rozwoju nauki była by tak duża, czy też raczej byśmy uważali, że wszystko, co można było odkryć, zostało już odkryte, zbadane oraz poznane? Ważne jest to, abyśmy sobie uświadomili fakt, że to, że dziś możemy korzystać praktycznie bez żadnych ograniczeń z wirtualnego świata, a komputery mają coraz większą moc jest zasługą tylko i wyłącznie ciężkiej pracy naukowców na całym świecie, którzy przez wiele lat poszukiwali odpowiedzi na wiele ważnych pytań. Powiązania Związki pomiędzy światem nauki, informatyki, a wirtualnym światem są bardzo duże. Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że gdyby nie liczne próby połączenia za pomocą sieci dwóch odległych od siebie komputerów, gdyby nie możliwości stworzone pierwotnie przez telewizję oraz radio, nie powstałby Internet. Dziś z pewnością nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej. Z tego też względu tak ważne jest to, aby nie ograniczać rozwoju badań naukowych, aby dokładać wszelkich starań do tego, aby naukowcy mogli bez przeszkód prowadzić swoje badania. Tylko w ten sposób będziemy mogli coraz lepiej poznawać otaczający nas świat, tylko dzięki temu coraz lepiej będziemy rozumieć kolejne procesy, które zachodzą każdego dnia obok nas. Tylko poprzez kolejne badania, Internet będzie jeszcze szybszy, z jeszcze większą łatwością będziemy mogli się po nim poruszać.