Technologia

Kable ziemne są jednymi z najpowszechniej stosowanych przewodów służącymi do przesyłania energii elektrycznej. Ich budowa oraz, izolacja oraz dodatkowa powłoka polwinitowa sprawiają, że mogą być umieszczone bezpośrednio w ziemi.

1