Decyzja o przekazaniu fragmentu działalności przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, od wielu lat jest powszechnie stosowaną praktyką, zwłaszcza w przypadku dużych podmiotów gospodarczych. W ten sposób optymalizuje się koszty działania firmy. Dodatkowo, przedsiębiorstwo które zdecyduje się na outsourcing IT lub outsourcing innych usług, może w większym stopniu skupić się na swojej podstawowej działalności. To wpływa na poprawę produktywności firmy i zwiększenie osiąganych przez nią dochodów.

Na outsourcing IT we Wrocławiu decyduje się coraz większa liczba podmiotów. Po pierwsze, wynika to z postępującej specjalizacji firm działających na lokalnym, a coraz częściej również na globalnym rynku. Po drugie, z większej dostępności tego typu usług. Po trzecie, z chęci obniżenia kosztów działalności i zwiększenia efektywności obsługi informatycznej tych firm – outsourcing IT to dostęp do stałej opieki informatycznej, poprawa bezpieczeństwa, możliwość szybkiego wdrażania nowych rozwiązań, realizacji podstawowych szkoleń z zasad obsługi nowego oprogramowania itp.

Po outsourcing IT we Wrocławiu najczęściej sięgają duże podmioty, które potrzebują skupić się na podstawowym obszarze prowadzonej przez siebie działalności. W tym przypadku decyzja o przekazaniu opieki nad system informatycznym podyktowana jest przede wszystkim kwestiami ekonomicznymi. Brak konieczności zatrudniania własnych informatyków to wyraźna redukcja kosztów działania firmy, co automatycznie przekłada się na wzrost jej rentowności. To także wygoda i większe bezpieczeństwo informatyczne firmy. W przypadku mniejszych podmiotów outsourcing IT wynika często ze względów czysto technicznych. Takich firm z oczywistych względów nie stać na opłacenie dodatkowego etatu informatyka, a dostęp do stałej pomocy informatycznej jest dla większości z nich bardzo potrzebny. W takim przypadku zakres outsourcingu IT jest znacznie węższy i ogranicza się do wybranych aspektów – do tych usług, które są niezbędne dla efektywnego działania małego podmiotu gospodarczego.

Firmy zajmujące się świadczeniem usług outsourcingu IT we Wrocławiu zwykle posiadają wiele zróżnicowanych pakietów usług, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw różnej wielkości. Na ich ofertę składa się m.in. monitoring sieci IT, dbanie o bezpieczeństwo przechowywanych w systemie informatycznym danych, wdrożenie, optymalizacja i aktualizacja oprogramowania, obsługa serwerów, baz danych, kopi zapasowych itp., a także budowa i obsługa sieci informatycznej na potrzeby konkretnej firmy czy bieżąca pomoc informatyczna i techniczna.