Produkcja przemysłowa to produkcja zazwyczaj na szeroką skalę. Oznacza to, że wytworzone produkty muszą spełniać oczekiwania klientów. Wiadomym jest, że im lepsza jakość wykonania, tym większe zadowolenie klienta. Dlatego też firmy produkcyjne powinny udoskonalać swoje technologie i kontrolować jakość swoich wyrobów. Jak to zrobić?

Wykorzystanie nauki

Niezwykle istotnym elementem w każdym rodzaju przemysłu, ale w szczególności w przemysłach wysokich technologii, jest wykorzystywanie badań naukowych. Badania przemysłowe w motoryzacji są bardzo często zlecane. Dlaczego? Badania przemysłowe w motoryzacji pozwalają rozwijać dotychczasowe technologie i dzięki temu udoskonalać produkowane dalej samochody. Można tworzyć nowe modele, udoskonalać to, co dotychczas już poznaliśmy w zakresie motoryzacji itp.   Badania przemysłowe w motoryzacji służą także innym celom. Jest to przede wszystkim sprawdzanie poszczególnych wyprodukowanych elementów pojazdu. Na przykład są to badania elektryczne, które sprawdzają wytrzymałość elektryczną pojazdu. To szczególnie ważna kwestia przy produkcji nowoczesnych samochodów elektrycznych. Dodatkowo takie badania mogą być badaniami mechanicznymi. Taki rodzaj badań sprawdza na przykład hałas pojazdu czy poziom głośności sygnału dźwiękowego. Poza tym często wykonuje się badania palności, badania systemów iskrobezpiecznych czy badania spalin silników Diesla.

Badania nieniszczące

Istnieje także kategoria badań, które nazywane są inaczej badaniami nieniszczącymi. Są to badania penetracyjne. Czym się one charakteryzują? Są to badania wykorzystywane do wykrywania płaskich, wąskoszczelinowych nieciągłości, ale również nieszczelności złączy spawanych. Badania te oparte są na wnikaniu odpowiedniego penetratu do nieciągłości materiału i wystąpieniu zjawiska jakim jest włoskowatość. Dochodzi do oddziaływania między materiałem a penetratem, co ostatecznie generuje odpowiednie wyniki. Metoda ta może być stosowana już podczas procesu wytwarzania produktu, co powoduje, że jest on od razu lepiej wykonany ze względu na możliwość szybkiej reakcji i poprawy niedoskonałości. Poza tym takie badanie penetracyjne można wykonać także po eksploatacji produktu. Wtedy sprawdza się go w celu diagnostycznym. Zazwyczaj badanie penetracyjne wykonywane jest przy użyciu automatycznego systemu. Jednak można to również zrobić manualnie. Badania penetracyjne powinno wykonywać się albo w ultrafiolecie, albo w świetle białym. Najlepiej jednak zostawić to specjalistą. Usugę możemy zamówić m.in. tutaj: https://de-tech.pl/badania-penetracyjne/. Badania przemysłowe, a w szczególności badania penetracyjne pomagają udoskonalić proces produkcyjny w motoryzacji. Odgrywają one coraz bardziej istotną rolę i wpływają na jakość produktów końcowych.