Optymalizacja pracy magazynu stała się w dzisiejszych czasach jedną z najważniejszych metod uzyskania przewagi konkurencyjnej. Sprawdź w jaki sposób być kilka kroków przed konkurencją. O zarządzaniu magazynem słów kilka Dla każdego z branży logistycznej oczywiste jest to, że do zarządzania magazynem potrzebny jest wyspecjalizowany system. Właśnie do tego wykorzystywany jest magazynowy system informatyczny, w skrócie – WMS (Warehouse Management System), czyli oprogramowanie służące do zarządzania magazynem. Jak działa WMS? WMS zajmuje się zarządzaniem przyjęciem towaru, kontrolą stanu magazynowego, wydaniem towaru i określaniem lokalizacji. Na rynku istnieje kilka wiodących rozwiązań, które zdolne będą do optymalnego zarządzania wszystkimi procesami, co znacząco wpłynie na efektywność całej firmy. Najważniejsze zadania systemu Całość funkcjonowania WMS sprowadza się do dokładnego lokalizowania znajdujących się w magazynie towarów, a także ich obrotem w przestrzeni magazynowej. Ma to istotne znaczenie, ponieważ tylko w taki sposób zarządzający budynkiem mogą wiedzieć, jakie dobra aktualnie znajdują się na stanie i w jakim konkretnym miejscu są one zlokalizowane. WMS-y są zdolne do jednostkowej kontroli, oczywiście w momencie, gdy każda z jednostek jest oznaczoną specjalną etykietą produktową. Po zeskanowaniu danej etykiety, operator otrzymuje informację, a ta wpisywana jest do systemu, przez co dostęp do niej zostaje w znaczący sposób ułatwiony. Rozszerzanie funkcji WMS Elastyczne systemy WMS mogą także być rozszerzane o przeróżne funkcje, dodatkowo usprawniające pracę użytkowników.  Voice picking polega na kompletacji głosowej, przez co operator nie musi używać rąk do obsługi terminalu. Ciekawym rozwiązaniem jest także system pick to light i put to light. Zestaw regałów z odpowiednio zaprogramowanymi lampkami wskazuje dokładne lokalizacje konkretnych produktów, a to przekłada się na wzrost produktywności poprzez skrócenie czasu kompletacji zamówienia. Gdzie sprawdzi się WMS? Na zaimplementowaniu magazynowego systemu informatycznego szczególnie skorzystają duże centra logistyczne. Takie miejsca obracają ogromnymi ilościami towarów, przez co posiadanie WMS-a nie jest wyborem, a wymogiem. Przyjmowanie zamówień i ich wydawanie często odbywa się w tym samym momencie, dlatego koordynacja systemowa jest niezbędna. Nie oznacza to jednak, że tylko wielkie sieci dystrybucyjne wykorzystują WMS. Mniejsze firmy również decydują się na zakupienie licencji, gdyż jest to sporym udogodnieniem dla każdego przedsiębiorstwa. Dodatkowo warto zauważyć, że WMS-y można zintegrować z innymi rozwiązaniami, co pozwala na tworzenie efektywnych rozwiązań.