Notariusz - osoba piastująca stanowisko urzędnicze, ciesząca się dużym zaufaniem społecznym a także szacunkiem. Czym zajmuje się notariusz? Dlaczego notariusze to tak szanowana społeczność? I dlaczego ich usługi są tak potrzebne? Zacznijmy od samego początku. Notariusz to specjalista, który przygotowuje szereg dokumentów a także wpisów do ksiąg wieczystych - oczywiście wszystkie wpisy czy dokumenty potwierdza swoją pieczątką. Samo zdobycie uprawnień notarialnych to żmudny proces, który przypomina starania o uprawnienia adwokackie/sądownicze.

Kto może zostać notariuszem?

Oczywiście notariusz w pewnym etapie studiów zmienia specjalizację i nieco inaczej kieruje swoją karierą (tego wymaga prawo), jednak ostatecznie każdy z notariuszy staje przed specjalną radą a także otrzymuje pieczątkę, czyli narzędzie pracy, którym posługuje się na co dzień. Oczywiście uprawnienia notarialne nadawane są przez najwyższe organy państwowe, a co najważniejsze - nadawane są one tylko dla nielicznych. Przede wszystkim kandydat na notariusza musi być osobą niekaraną, musi ukończyć studia a także staż. Prócz tego musi cechować się nienaganną kulturą, wszak swoją pracą i postawą reprezentuje organy państwowe - te wysokie wymagania sprawiają, że nie każdy może lub ma możliwości zostać notariuszem i otworzyć własną kancelarię notarialną.

W czym może pomóc notariusz?

Gdy już wiemy, kim jest notariusz - czas przejść do bardziej zasadnego pytania - czym zajmuje się notariusz i w jakich sprawach może nam pomóc? Uprawnienia notarialne dają możliwości potwierdzania różnego rodzaju umów - zarówno tych majątkowych, jak i dotyczących nieruchomości czy gruntów. Notariusze bardzo często pośredniczą w sprzedaży/kupnie nieruchomości (zajmują się wszystkimi dokumentami i wpisami do ksiąg wieczystych). Ponadto notariusze sporządzają umowy majątkowe, przygotowują testamenty, intercyzy czy też udzielają porad związanych z polskim prawem (oczywiście w zakresie swoich możliwości i uprawnień). Notariusz swoją pieczątką potwierdza zgodność danych wszystkich zainteresowanych stron a także daje gwarancję, że wszystkie przedłożone w dokumentach informacje czy dane są prawdziwe. Dzięki temu przy sprzedaży mieszkania, domu, gruntu lub przy sporządzaniu testamentu mamy pewność, że kancelaria notarialna wszystkiego dopilnuje, a przygotowany dokument będzie miał moc prawną. Dlatego funkcja notariusza jest tak potrzebna - doceni to każdy, kto po raz pierwszy będzie miał styczność z tym specjalistą.

Artykuł przygotowany we współpracy z http://notariuszwinter.pl