Żyjemy w czasach znacznego i nagłego rozwoju technologicznego. Ściślej rzec ujmując, należałoby napisać, że to czasy rozwoju technologii cyfrowej. Polska, istniejąca dość długa za żelazną kurtyną, z opóźnieniem, ale i właśnie nader raptownie dorównać musiała krajom zachodnim. Ten przymus uczestnictwa w cywilizacji cyfrowej był, jest i będzie nieodzowny. I to już nie tylko dlatego, że nie pozwala trwać na opóźnionej pozycji, ale głównie z tego względu, że inaczej się już nie da żyć.

 

Oczywiście, można uciec w jakieś zielone bądź po prostu osobne enklawy społeczno-kulturowe. Jednak życie w głównym nurcie cywilizacyjnym nie pozostawia wątpliwości: trzeba żyć za pan brat z nowinkami technologicznymi. Warto przy tym wszystkim pamiętać, że mimo wszystko ów wielki rozwój technologiczny przysłużył się i wciąż się może przysłużyć lepszemu funkcjonowaniu chociażby prywatnych firm. I dzieje się tak z wielu względów. Jednym z najważniejszych względów jest fakt zaistnienia cyfrowej ochrony danego miejsca, za którą przede wszystkim jest odpowiedzialny monitoring.

 

Monitoring, jak się obecnie wydaje, jest nieodłączną częścią planowania i już później funkcjonowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. Ma on możliwość kontrolowania różnych podmiotów: zarówno klientów, jak i pracowników. W każdym razie, na pewno świetnie dyscyplinuje tych pierwszych, jak też tych drugich. A to dość ważny aspekt działania każdej firmy. Świetnym i całkiem opłacalnym rozwiązaniem są kamery ip. Kamery ip to po prostu kamery sieciowe, mające dużo więcej lepszych funkcji niż te analogowe. Jednak potrzebne są zestawy kamer, które będą w stanie ogarnąć znaczną część danej przestrzeni. Zestawy kamer stworzą bowiem swoistą sieć, przez którą z pewnością trudno będzie się przebić niepożądanym elementom.